(1)
EAFIT, R. U. Ciencia a La Vista. Rev. U. EAFIT 2020, 55, 10-11.